Protectia muncii

Consultanta si documentatii SSM si PSI

Acasa

 

Oferim servicii complete in domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatii de urgenta si P.S.I.
Suntem orientati catre nevoile dumneavoastra si intocmim dosarul cu toata documentatia prevazuta de Legea Nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele metodologice de aplicare, ce trebuie sa cuprinda :

 •   Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 •   Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate, securitatea si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca;
 •   Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
 •   Elaborarea programului de instruire-testare pe linie de protectia muncii la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 •   Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta reglementarile legale si deciziile interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca);
 •  Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii);
 •   Evidenta zonelor cu risc ridicat;
 •   Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
 •   Tematica pentru toate fazele de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 •   Actualizarea fiselor individuale de instruire privind securitatea si sanatatea in munca;
 •   Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
 •   Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 •   Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca;
 •   Stbilirea necesarului si evidenta echipamentelor individuale de protectie;
 •   Intocmirea rapoartelor catre autoritati prevazute in legislatia in vigoare;
 •   Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul controalelor si cercetarii evenimentelor.

 

Pentru detalii va rugam sa trimiteti o cerere de oferta la adresa de mail office@ssm-consult.ro